Historie a součastnostObecní úřadLyžařské střediskoUbytování
Kulturní památky a tradiceSpolková činnostKalendář akcíTuristika a turistické trasy
Historie a současnost    
Paseky nad Jizerou je typická horská obec ležící na západním okraji Krkonoš v oblasti chráněného území Krkonošského národního parku. Rozkládá se na pravé straně Jizerského dolu na rozloze 1279 ha. Větší část katastru je porostlá smrkovými lesy. Nad Jizerským dolem se tyčí Hromovka (916 m) a Kapradník (910 m), ve středu obce je skalnatý hřeben Mechovice (803 m). Nejvyšší bod je Bílá skála (964 m), nejnižší bod hladina Jizery (476 m). V lukách na pokrajích lesů upoutávají pozornost mohutné hromady kamení - památníky osídlování a zúrodňování lesní půdy.

Zeměpisná poloha a geografické zajímavosti
Obec byla založena patrně již v 16. století, nejstarší záznam je však až z roku 1654. Je pravděpodobné, že v této
pohled od Bosny na Kotel
době byly v nejstarší části obce zvané Makov skelné hutě, zatímco v Havírně, kde jsou patrné zbytky dolů, se podle lidové tradice dolovalo stříbro. Les směrem do hor ustupoval, vznikaly paseky s chalupami, ve kterých se záhy objevily tkalcovské stavy. Největšího počtu obyvatel dosáhly Paseky v roce 1869, kdy ve 212 popisných číslech žilo 1710 obyvatel. Přestože Paseky jako pohraniční obec (až do Postupimské dohody v roce 1945 sousedily s Německem) byly vždy ryze české, připadly za druhé světové války do Sudet. Po skončení války došlo k velkému vylidnění. Chalupy kupovali rekreanti, louky utrpěly těžkou mechanizací státních statků, mnohde zůstávaly nepokoseny a některé zcela zničeny. V roce 1976 byly Paseky připojeny k Rokytnici nad Jizerou, v roce 1979 byla zrušena škola.

Stručná historie
Od roku 1990 jsou Paseky nad Jizerou opět samostatnou obcí. Mají pouze 250 stálých obyvatel,
papírna - EMBA s.r.o.
většina chalup je obydlena rekreanty. Svou polohou, přírodními krásami a zachovanou lidovou architekturou patří mezi vyhledávané rekreační oblasti, a tak je zde již velká nabídka na letní i zimní pobyt u soukromých ubytovatelů. V obci je celkem pět lyžařských vleků, tři jsou obecní, dva vlastní Pizár s.r.o., závod na zpracování dřeva Dřevovýroba FUKNER s.r.o., závod na výrobu kartonových a lepenkových obalů EMBA s.r.o. a ovčí farma Zvonice. V obci je Krkonošské muzeum - Památník zapadlých vlastenců, Tělocvičná jednota Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a pěvecké sdružení Svatováclavský sbor.

Podniky v obci
V roce 1991 se obec přihlásila k Programu obnovy venkova, jehož cílem je zachování a obnova vlastního obrazu vesnice, jejího organického sepjetí s krajinou, specifického rázu vesnické zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a v krajině a obnova kulturních památek.. Na základě členství v Programu obnovy venkova byl vypracován a schválen Územní plán sídelního útvaru Paseky nad Jizerou.
Obecní aktivity v současnosti


Historie a součastnost   |   Obecní úřad   |   Lyžařské středisko   |   Ubytování
Kulturní památky a tradice   |   Spolková činnost   |   Kalendář akcí   |   Turistika a turistické trasy

designed by L.Hladik lh-soft © 2001