Historie a součastnostObecní úřadLyžařské střediskoUbytování
Kulturní památky a tradiceSpolková činnostKalendář akcíTuristika a turistické trasy

Rok 2007 – rok Věnceslava Metelky
Věnceslav Metelka - pomínk
Věnceslav Metelka - bista - bista

V průběhu letošního roku pořádají Paseky n. J. u příležitosti 200. výroční narození Věnceslava Metelky tři akce k uctění památky této výjimečné osobnosti paseckého kulturního života. Záštitu nad nimi převzaly hned tři subjekty - Krkonošské muzeum při Správě KRNAP - Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, Svatováclavský sbor v Pasekách nad Jizerou a Obec Paseky nad Jizerou.

První v pořadí je výstava v Památníku zapadlých vlastenců, která na základě méně známých archívních materiálů a dobových dokladů představí Věnceslava Metelku v celé šíři jeho působení – coby školního pomocníka, vlasteneckého písmáka, muzikanta a zakladatele krkonošské houslařské školy, ale i hospodáře a nešťastného otce. Výstava bude otevřena od soboty 26. května 2007 a potrvá do 31. října 2007, slavnostní zahájení proběhne 26. května 2007 ve 14.00 hodin. Úvodní slovo při něm pronese Mgr. Petra Kalvínská, z Metelkových deníků zarecituje člen divadla na Vinohradech Otakar Brousek st. a ukázky z díla Leopolda Jansy přednese na housle profesor Akademie múzických umění Ivan Štraus a Michaela Štrausová.

Další akcí jsou již tradiční Pasecké hudební slavnosti, které se budou konat od 3. do 5. srpna 2007 a budou tentokrát věnovány Věnceslavu Metelkovi.
Oslavy budou zakončeny 28. září 2007 na paseckém hřbitově odhalením pomníku Věnceslava Metelky, jehož ztvárnění se ujal akademický sochař Mistr Vladimír Preclík. Na úhradu pomníku vyhlásila Obec Paseky nad Jizerou veřejnou sbírku a obrací se na přátele umění a kraje zapadlých vlastenců s prosbou o příspěvek (č.ú. 194091130/0300 či přímo do pokladničky umístěné v muzeu.)
Na všechny uvedené akce srdečně zve a za zaslané příspěvky děkuje všech 250 obyvatel Raisova Pozdětína.

Sbírka na opravu pomníku

 

Věnceslav Metelka - portrét Věnceslav Metelka,
vynikající instrumentalista, se stal vůdčí osobností, organizátorem hudebního a divadelního života. Vyučoval hudbě a jako samouk začal vyrábět všechny druhy smyčcových nástrojů a kytary. Stal se vyhledávaným houslařem v širokém okolí. Houslařskému řemeslu vyučil všechny své děti, Josefa, Václava i Johanu. Josef, nejtalentovanější z nich, měl výborné žáky, řemeslo přecházelo z generace na generaci a vznikla tak Metelkova Krkonošská houslařská škola. Její žáci překročili hranice Čech do Berlína (Antonín Pilař), do Haagu (Josef Vedral), do Moskvy (Evžen Vitáček) a potomci těch nejlepších šíří slávu českých houslí i v době současné - rod Pilařů v Hradci Králové a rod Špidlenů v Praze, Josef Vedral v Haagu.
V Pasekách nebylo v 19. století snad jediného domu, kde by nebyly housle, kde by se nehrálo. Poslední z osmi houslařů - paseckých rodáků zemřel v Pasekách v roce 1971.
Věnceslav Metelka měl nejen hudební nadání, ale i pozoruhodné literární vlohy. Vedle poutavě napsaného životopisu zaznamenával své umělecké zážitky a zajímavé společenské a politické události. Jeho paměti patří mezi nejlepší práce českého písmáctví. První, kdo jeho zápisky ocenil, byl Karel Václav Rais, který z nich čerpal látku pro svůj román Zapadlí vlastenci.

Věnceslav Metelka zakladatel
Krkonošské houslařské školy


Historie a součastnost   |   Obecní úřad   |   Lyžařské středisko   |   Ubytování
Kulturní památky a tradice   |   Spolková činnost   |   Kalendář akcí   |   Turistika a turistické trasy

designed by L.Hladik lh-soft © 2001