Historie a součastnostObecní úřadLyžařské střediskoUbytování
Kulturní památky a tradiceSpolková činnostKalendář akcíTuristika a turistické trasy
Spolková a kulturní činnost    

Tělocvičná jednota Sokol v Pasekách nad Jiz.
   
Tělocvičná jednota Sokol byla v Pasekách založena v roce 1896. V roce 1936, po 40 letech úspěšné práce cvičitelů a cvičenců ve všech početně hojně zastoupených skupinách, se členové Sokola rozhodli pro stavbu sokolovny. Významnou pomocí a velkým finančním darem přispěli na stavbu členové malostranského Sokola, kteří udržovali s paseckými sokoly přátelské styky. Za jejich účasti (přijeli s malostranskou sokolskou hudbou zvláštním vlakem) se konalo na začátku léta 1938 slavnostní otevření, které se stalo velkou národní manifestací.

Historie
Po neblahých letech druhé světové války se činnost jednoty rozběhla na plné obrátky. Cvičili žáci, dorostenci i dospělí, připravovaly se akademie, upravený prostor u sokolovny sloužil jako cvičiště, ale také jako hřiště, kde se hrál fotbal a každý podvečer volejbal. Členové Sokola pořádali besídky pro děti, večírky s bohatým divadelním a hudebním programem, hráli divadlo. Sokolovna se stala pro Paseky kulturním stánkem. Protože prostor v sokolovně byl však malý a pro větší akce nevyhovující, vybudovali sokolové k veliké radosti všech Pasečáků přírodní divadlo v lesíku u sokolovny. Poslední velkou kulturní akcí, kterou pasecký Sokol pořádal, byl týdenní letní festival hudby a divadla v roce 1952, Pasecký festival. Byl první a poslední. Další se již konat nemohl, nastoupil totalitní režim, který viděl v Sokole svého nepřítele. Krásnou budovu ve stylu krkonošských horských bud, kterou si sokolové s láskou a nadšením postavili, zničil požár v roce 1967, kdy měl sokolovnu v pronájmu vojenský útvar Mladá u Milovic.

   
V současné době má TJ Sokol 109 členů, starostou je Dan Špidlen. Aktivní členové jednoty tvoří 3 skupiny: starší ženy, mladší ženy a děti. Starší ženy se scházejí jednou týdně. Každoročně se zapojují do příprav a prací při Paseckých hudebních slavnostech, každoročně pořádají zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic, organizují "sejkoráky"-společenské večírky na Perlíčku. Mladší ženy cvičí dvakrát týdně v Jablonci n.Jiz. Organizují každoročně dětské letní tábory. S dětmi chodí na delší i vícedenní výlety a krátké výlety v Pasekách, provádějí s nimi jarní úklid obce.

Současnost
Členové TJ Sokol obnovili v roce 2000 tradici lyžařských závodů s názvem Prdecká lyže. V témže roce zorganizovali podzimní závod - Běh Buďárkou.


   
Sbor dobrovolných hasičů v Pasekách n. Jiz.    
Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Pasekách v roce 1888. Měl 72 členů. Sbor byl od samého začátku velice činný, účastnil se župních sjezdů, měl desetičlennou kapelu, pořádal bály, členové sboru hráli divadlo v hostinci U Soukupů, kde měli svou spolkovou místnost. V roce 1931 se od paseckých hasičů oddělili hasiči z Havírny a vytvořili samostatný sbor.

Historie
Dnes má Sbor dobrovolných hasičů 86 členů, velitelem je starosta obce Vítězslav Kučera. Účastní se okrskových soutěží, v roce 1998 u příležitosti 110. výročí vzniku sboru byl pořadatelem. Do soutěží staví mužstvo mužů a mužstvo žen, pro své členy pořádá poznávací zájezdy, v obci organizuje sběr a svoz železného šrotu. Velká tradice hasičských bálů a pouťových zábav skončila s uzavřením hostince U Houslařů. Dobrý zvuk v širokém okolí má pořádání letních táboráků.


Současnost
Svatováclavský sbor v Pasekách nad Jizerou    
Svatováclavský sbor vznikl jako chrámový pěvecký sbor při kostele sv. Václava v roce 1980. Sdružuje zpěváky z Pasek a blízkého okolí (30 - 35 členů), zpívá a capella, s doprovodem varhan i s doprovodem orchestru, který je složen převážně z profesionálních hráčů. Zpívá o všech církevních svátcích, vystupuje koncertně u nás i za hranicemi (Německo, Rakousko, Francie). Během své dvacetileté činnosti nastudoval na čtyřicet cyklických nebo rozsáhlejších skladeb (mše, Stabat Mater, magnificat, pašije). Od roku 1990 pořádá každý rok v srpnu Pasecké hudební slavnosti, na které zve k spoluúčinkování renomované sólisty.

Svatováclavský sbor
Historie Paseckých hudebních slavností začíná v roce 1990. Podobu slavností pomáhal společně s hudebníky vytvářet publicista a prezidentův bývalý kancléř Ivan Medek. V roce 1991 navštívili slavnosti dirigenti Václav Neumann a Jiří Bělohlávek. Účinkují zde pravidelně přední čeští sólisté a orchestrální hráči. Mezi ně patří např. Jana Jonášová, Virginie Walterová, Zdena Kloubová, Ivan Kusnjer a další. Základem stálého orchestru Akademie sv. Václava jsou hudebníci z České filharmonie, Vlachova kvarteta a jejich přátelé.

Pasecké hudební slavnosti

Pasecké hudební slavnosti pořádá Svatováclavský sbor v prvé polovině měsíce srpna. Slavnosti trvají tři dny a jejich součástí je vedle dvou koncertů i vernisáž výstavy. Na závěr zazní některé z velkých děl duchovní hudby při slavnostní mši svaté.

   
Další informace o Svatováclavském sboru viz Pasecká farnost (Farní společenství)

   


Historie a součastnost   |   Obecní úřad   |   Lyžařské středisko   |   Ubytování
Kulturní památky a tradice   |   Spolková činnost   |   Kalendář akcí   |   Turistika a turistické trasy

designed by L.Hladik lh-soft © 2001